В самото начало на 2014-та Google купи DeepMind, стартиращата компания, която се е фокусирала върху изкуствения интелект и евентуалното му бъдещо използване.

Днес Google обяви, че започва партньорство с Университета на Оксфорд, заявявайки, че живеем във вълнуващо време, когато изследванията на изкуствения интелект са значително напреднали в много области, включително разпознаване на изображения и разбиране на реч.

„Днес ние сме щастливи да обявим, партньорство с Oxford University, за да ускорим усилията за изследванията в тези области“, пише Демис Хисабис, заместник-председател на инженерния отдел в Google.

В категорията за подобряването на езиците базирани на изкуствен интелект, Google DeepMind ще работи заедно с Проф. Нандо де Фритас от Оксфорд, Проф. Фил Блънсом, д-р Едуард Грифенстет и д-р Карл Мориц Херман.

В категорията за върху визуално разпознаване GoogleDeepMind работят заедно с д-р Карен Симонян, Макс Йадерберг и Проф. Андрю Зисерман.

Разбира се, че фокусът в момента е върху обработката на естествен език, а възможностите са огромни и за някои дори плашещи. Опасенията са за тъмната страна на изкуствения интелект са валидни и затова не е изненадващо, че на следващия ден след придобиването на DeepMind, Google планира стартиране на етичен борд.

Етичният борд може би на първо място ще вземе правните рискове предвид, но би помогнал и за осигуряване на някакво ниво, до което технологията може да достигне, без да се злоупотребява.

Като част от сътрудничеството, Google DeepMind ще окаже съществен принос за създаването на изследователско партньорство с факултета по информатика и инженерния отдел в Оксфордския университет. Ще се включи и програма за студентски стажове и поредица от съвместни лекции и семинари.

„Ние сме развълнувани да приветстваме тези изключително талантливи изследователи в машинното обучение, в екипа на Google DeepMind“, казва Демис Хисабис от Google.