Новият модел на ДНК суперкомпютъра Illumina, базиран в централата на едноименната компания в Сан Диего (Калифорния, САЩ), ще направи изследванията на генома радикално евтини, стимулирайки научните изследвания и по-широкото правене на тестовете, информира онлайн изданието BusinessWeek.

Последният модел на Illumina е предназначен да обработва 20 000 проби на година, като разходите за едно изследване ще паднат под $1000, което е огромен напредък в разходите за генетика. За разлика от потребителския клас, ДНК тестове като 23andMe и GeneLink, то тези, правени с Illumina, ще засекат всяка една базова двойка в ДНК кода на дадено лице, сканирайки огромни количества от генетични данни, които понастоящем не са изяснени.

По-евтиното секвениране се разглежда като особено важно, тъй като всеки допълнителен тест осигурява на генетиците повече данни, за да изучават частите на генома, които нямат ясно разбрана цел. ДНК е изградена от структурни единици, наречени нуклеотиди, подредени по специфичен начин по нейната дължина. Секвенирането е вид техника, която позволява да се определи специфичното подреждане на нуклеотидите по дължината на ДНК.

Разбираемо е, че правенето на повече изследвания позволява на лекарите да извлекат повече изводи и да научат повече неща за генетичната карта. По-евтиното секвениране е огромен успех, а през последните пет години цената на един пълен геномен тест, е спаднала от приблизително $10 млн. до само $10 хил., което се вижда от таблицата на NIH (National Human Genome Research Institute) отдолу. За сравнение миналогодишният модел на суперкомпютъра Illumina извършваше секвениране за около $3000 долара.

 

s

 

А знаете ли, че ДНК анализ позволява пресъздаването на 3D портрети на неизвестни хора?