Понякога замисляли ли сте се над това, колко генетична информация оставяте след себе си в околната среда? Изплютата дъвка, хвърленият фас и падналите косми - всичко това съдържа образци от вашата ДНК. Тези генетични следи в повечето случаи изчезват безследно в контейнерите за боклук, биват отнесени от вятъра и дъждовете. Но при желание и необходимост тази генетична информация може да бъде използвана от заинтересованите лица за различни цели, най-вече в криминалистиката.

Именно това демонстрира Хизер Дюи Хеборг - художничка от Бруклин. Последният и проект стана експозиция под името „Stranger Visions", на която бяха представени портрети на непознати хора, създадени с помощта на триизмерни принтери. При това, всички те са били пресъздадени на основата на генетичната информация, взета от гореспоменатите генетични следи, оставени от тези хора в един от районите на Ню Йорк.

 

Портретите са били съставени на базата на три основни признака - пол, цвят на очите и етническа принадлежност. Използвайки специално написан софтуер Дюи Хеборг е успяла да извлече от генетичната информация данни, определящи някои особености на чертите на лицето, на базата на които са били направени различни варианти на триизмерни портрети на тези хора. След избора на най-подходящия вариант е останало само да се формира задача за 3D принтера и да се осъществи самият печат.

Трябва да се отбележи, че пресъздаването на портретите не е точно копие на реалните хора, доколкото за целта са използвани само обобщени характеристики. Но използвайки дадения метод по отношение на доброволци, Хеборг е постигнала доста голямо сходство между портрета и истинския човек, който е дал генетичен материал за експеримента.