Учени от няколко американски университета под ръководството на Джена Джембек са успели да оценят количествено мащабите на замърсяването на Световния океан с пластмасови отпадъци, като при това са отчели не само повърхностното замърсяване, но и това, което се намира под водата. Според техните сметки ежегодно в океаните попадат около 8 милиона тона пластмаса, като за по-голямата част от боклука виновници са азиатските държави.

За построяването на своя модел учените са използвали данни за гъстотата на населението на различните региони на планетата, количеството произведени пластмасови отпадъци и икономическото положение на държавите. Според групата на Джембек мащабите на замърсяване с пластмаса на Световния океан през 2010 година са съставлявали от 4.8 до 12.7 милиона тона. А средната цифра за година е 8 милиона тона.

Учените са публикували списък от 20 държави, които имат най-голям принос за замърсяването на океаните с пластмасов боклук. Първо място заема, както може да се досетим – Китай, която е отговорна за около 3 милиона тона отпадъци, попаднали в океаните за една година. В челната петица са Индонезия, Филипините, Виетнам и Шри Ланка. Учените свързват печалното лидерство на азиатските държави в този списък с големия брой население там, което е съсредоточено около крайбрежните линии, както и с недостатъчно ефективната политика по преработване и контрол над отпадъците. Сред виновните за замърсяване са налице и няколко африкански държави, южноамериканският континент е представен от Бразилия, САЩ е в този списък под номер 20, а всички държави от Европейския съюз сумарно са на 18-о място.