Колонии микроби от различни видове бяха открити от учени върху частиците пластмаса, които замърсяват водите на океаните. Огромният им брой накара въпросните учени да започнат да говорят за обособяването на т.нар. „пластмасосфера“.

В специален материал, публикуван в списанието Environmental Science & Technology, изследователите наричат „пластмасосферата“ нова среда за обитаване, формирана в океана. След това откритие следват ред въпроси, свързани с бъдещето на околната среда, екосистемите на океаните и самите морски организми. В частност учените са заинтересовани от това, как появата на „пластмасосферата“ ще се отрази на околната среда и конкуренцията между микробите? Какви промени ще се случат в екосистемата на океаните като цяло и какво влияние тази нова среда ще окаже на повечето от обитателите на морското дъно?

 

Уловените с мрежи и анализирани пластмасови отпадъци, плаващи на повърхността на Атлантическия океан, са показали, че фрагментите са с размери не повече от 1 мм.

„За нас интерес е не само наименованието на откритите микроби. За нас е важно да разберем каква е тяхната функция в тази екосистема, как влияят на нея, както и да изясним окончателната съдба на малките частици пластмасови отпадъци в океаните“, казва Линда Амарал-Цетлър. „Попадат ли на дъното, или биват поглъщани от различните морски обитатели? И как тези частици въздействат отвътре на живите микроорганизми, в случай че всички те биват поглъщани?“

Учените предполагат, че микробите може би участват в разлагането на пластмасата, тъй като чрез микроскоп са били открити безброй малки драскотини и вдлъбнатини, които би могло да са дело на новооткритите микроорганизми.