Водородното гориво е екологично и ако не бяха проблемите с резервоарите и неговото съхранение, то водородните двигатели отдавна биха станали по-популярни от бензиновите. Студенти от техническия университет в Айдховен, Холандия, смятат, че проблемите от този вид може да се решат с помощта на мравчената киселина.

Технологията, която предлагат студентите, се нарича hydrozine, като това гориво се състои на 99% от мравчена киселина и 1% от водород и въглероден двуокис, като в момента е пригодено за приложение в автобусите. Според студентите това гориво има редица преимущества пред водородното, като основното е, че решава въпросите със съхраняването, тъй като чистият водород може да се съхранява само в голям капацитет под налягане. Освен това мравчената киселина се среща в природата в някои растения и, разбира се, в мравките, като може да се произвежда в промишлени количества без вреда на околната среда. Процентът CO2, който се съдържа в горивото, се използва в процеса на преработване на енергията, като след изгаряне няма съдържание на опасни и замърсяващи елементи.
Според студентите пускането на hydrozine на пазара ще се осъществи още в края на тази година.