Учени от Италианския технологичен институт създадоха изкуствена ретина имплант, която е възстановила зрението на плъхове в клинични тестове. По-късно през тази година се планират тестове и с хора. Имплантът преобразува светлината в електрически сигнал и стимулира невроните на ретината на окото. Това дава надежда на милиони хора, чиято слепота е настъпила вследствие на заболяване, причиняващо дегенерация на ретината и нарушаване на целостта на фоторецепторните клетки в окото.

Човешката ретина се намира в задната част на окото и се състои от милиони светлочувствителни фоторецептори. В повечето случаи дегенерацията на ретината у човек се дължи на мутация в един от 240 гени – фоторецепторите просто започват да умират, без значение че невроните около тях са здрави. Именно на тези здрави неврони разчита разработката на италианските учени – протеза, която ще се имплантира директно в окото, заменяйки увредената ретина. За разлика от предишни разработки този имплант не зависи от външни помощни устройства като батерия и очила.

Въпросната протеза е изработена от тънък проводим полимер, поставен на основа, базирана на копринени нишки и с покритие от полупроводим полимер. Полупроводимият полимер служи като фотоволтаичен материал, който абсорбира фотоните на светлината, навлизаща в окото, и задейства електрически сигнал, който стимулира здравите неврони, изпълнявайки ролята на присъстващите, но увредени фоторецептори на ретината.

Проведени са тестове върху плъхове, създадени с подбран генетичен материал, така че да развият дегенерация на ретината. 30 дни след операцията, животните са отговаряли на стимулация със светлина и реакцията на зениците им не се е различавала от тази на здрави плъхове. Приложени са повторни тестове след шест и десет месеца и ефективността на вградения имплант е останала същата. Освен със светлина, плъховете са тествани и с позитронно-емисионна томография, чрез която се е видяла активност в частта на главния мозък, отговаряща за преработването на визуална информация. Заключението е, че имплантът успешно активира остатъчните неврони в дегенериралата ретина и кара животните да виждат. Първите резултати от клиничните тестове с хора се очакват до средата на 2018 година.