Платената версия на ChatGPT е близо. Какво означава това?

Платената версия на ChatGPT е близо. Какво означава това?

2 | 25.01.2023