Изобилието на нефт в Обединените Арабски Емирства е пословично, но използването на екологични горива също е на завидно ниво. До декември миналата година камионите, използвани за доставки от веригата ресторанти за бързо хранене McDonald's, са изминали повече от 1 200 000 километра, използвайки само биодизел.

Последният се прави само от използваната мазнина в ресторантите на веригата. 100% от олиото, с което се готви в McDonald's на територията на страната, се преработва в биогориво. Резултатите, които споменахме по-горе, са след едва 17 месеца прилагане на програмата. Подобна практика има в Обединеното Кралство, където също 100% от използваната мазнина се преработва за произвеждане на биологично гориво. Освен позитивите за околната среда, това гориво има друго основно предимство - то е много по-евтино от биодизелът, произвеждан от други суровини.