Грижата за опазването на животните и изобщо живота на нашата красива планета е от първостепенно значение. Тънката линия на екологичното равновесие отдавна е премината на някои места, в резултат на което огромен брой видове са изчезнали или са застрашени от изчезване в последните десетилетия. И докато в България все още сме на ниво еко-протести, то в САЩ и Европа стартира строителството на нови мостове, предназначени единствено за преминаване на животни по тях. Инициативата е в резултат на огромния брой диви животни, които ежегодно попадат под гумите на автомобилите, както и за това да се осигури тяхната спокойна миграция през някои от натоварените магистрали и шосета.

Това са няколко снимки на известни мостове за животни: