Ако ви е необходим пример за реално внедряване на възобновяемите източници на енергия, то може смело да посочите шотландския остров Ейг, инфраструктурата на който почти напълно се захранва от вятъра, слънчевата светлина и водата. Островът, който е с площ 30 кв.км, прекрасно демонстрира потенциала на възобновяемите източници на енергия и възможността отдалечените населени места да са изцяло автономни относно снабдяването с електричество. Еколози от цял свят се стичат в Ейг, за да се запознаят с уникалната енергийна система, която е изградена там.

Последната използва балансирано съчетание на трите източника на енергия – вятъра, слънцето и вълните. Такава комбинация позволява да се стабилизира работата на електрическата мрежа, която се захранва от три хидроагрегата – една голяма турбина с мощност 100 киловата и две по-малки мощност 5 - 6 киловата, както и от вятърен генератор с мощност 6 киловата и 50-киловатова фотоелектрична станция. При необходимост резервно електрозахранване се осигурява от два 70 kW дизелови агрегата.

Средно системата от възобновяеми източници осигурява 90 - 95% от електроенергията на острова. За съхранение на остатъчната енергия се използват специални акумулатори. Когато тези батерии се запълнят, това се случва обикновено през зимата, когато има много ветрове и дъжд, енергията се използва за подгряване на обществените сгради, така че нищо не отива напразно.
На острова действа ограничение за максимално допустима мощност – за частните жилища то е в рамките на 5 kW от общата мощност на електропотреблението, с други думи – можете едновременно да включите тостер и перална машина. За предприятията връхният предел е 10 kW. На всички, които превишават този лимит, им бива налагана малка глоба.

На Ейг идват групи учени дори от Бразилия и Малави, които имат намерение да оценят по какъв начин системата може да бъде адаптирана за отдалечените населени места, които нямат надежден достъп до националните източници на електроенергия.