Корпорацията Sharp разработи фотоелемент за слънчеви батерии с рекорден показател за ефективност на преобразуването на слънчевата енергия в електрически ток. Усилващият фотоелемент е от три преобразувателя с концентрираща светлината оптична система и е позволил, в рамките на направените експерименти, да се достигне КПД от 44.4 %.

За изработването на електрическия ток се използват три полупроводникови слоя - горен, от индиево-галиев фосфид, среден - галиев арсенид и долен от индиево-галиев арсенид. Между слоевете са разположени диелектрици, които осигуряват тунелен ефект. Слънчевата светлина се фокусира на повърхността на фотоелемента с размер 4х4 мм с помощта на френелова леща. Размерите на последната не превишават по ширина фотоелемента, което позволява компактното разполагане на преобразуващите енергията клетки в слънчевата батерия.


Напомняме, че през април бе представена друга технология, позволяваща увеличаването на производителността на фотоелементите. Американските физици, които я разработиха предложиха да повишат чрез нея ефективността на преобразуване на фотоните в електрони чрез лента от органичен проводник, разположен на повърхността на фотоелемента.