В повечето случаи слънчевата енергия се асоциира с изработване на електрическа или топлинна енергия, но се оказва, че лъчите на Слънцето намират далеч по-широко приложение. Освен производството на електрическа енергия, слънчевите лъчи се използвт и за получаване на биогорива, за опресняване на водата, а сега, благодарение на разработваната система High Concentration Photovoltaic Thermal (HCPVT) от специалистите в IBM и за високоефективно охлаждане на суперкомпютрите, компютрите от големите центрове за база данни и други цифрови електронни системи.

 

Опитният модел на системата за охлаждане HCPVT се състои от параболичен слънчев колектор, съставен от няколко огледала, свързани със система за проследяване движението на Слънцето. Голяма част от отразената от огледалата слънчева светлина се фокусира на повърхността чрез специално фотогалванично устройство, състоящо се стотици клетки, всяка от които охлажда течност, намираща се в нейните микроканали. Всеки фотогалваничен чип има размери 1 х 1 см и може да изработва 200-250 W енергия по време на светлата част от деня с ефективност на преобразуване от около 30%.

В момента съществуват много системи за концентрация на слънчевата светлина, но функцията за охлаждане прави системата HCPVT наистина уникална. Специалистите от IBM са обединили високоефективната система за течно охлаждане, разработена за суперкомпютрите Aquasar и SuperMUC с фотоглаванични чипове, получвайки система с непрекъсната циркулация на охлаждащата течност, която работи не по-малко ефективно от системите с въздушно охлаждане на течността.

Едно от преимуществата на новата система е нейната по-ниска себестойност, в сравнение с обикновените фотоволтаични системи, съпоставими по мощност, чиято заработена енергия би се използвала единствено за охлаждане на течността. HCPVT ще струва приблизително 250 долара за квадратен метър ефективна отразяваща площ, като еквивалентът на произведената от системата енергия ще струва по-малко от 10 цента за киловатчас.

 

В момента се извършват последните тестове на прототипа на системата в лабораториите на IBM в Цюрих, като в близко време ще бъдат създадени още два прототипа на HCPVT, който ще бъдат разположени на други места. След окончателното доработване на технологията за „слънчево охлаждане", специалистите от IBM ще пристъпят към създаването на системи в реални размери, предназначени за охлаждане на суперкомпютрите.