Управлението за нови изследвания и разработки към Министерството на oтбраната на САЩ (DAPRA) започна работа над проект за създаването на компютър, който в продължение на 100 години няма да има нужда от обновление на софтуера.

 

Става въпрос за разработка, наречена BRASS, основната цел, на която е създаването на операционна система, която ще е актуална поне един век. Софтуерът, според плановете на учените ще трябва автоматично да се адаптира към настъпващите промени, отчитайки ресурсите и средата, в която се намира.

Технологиите еволюират и промените в библиотеките, форматите, протоколите, входните параметри и моделите компоненти може да се отразят на работата на приложенията. Неспособността за лесно адаптиране към новите условия намалява производителността, повишава угрозата от кибератаки и перспективата за загуба на данни“, смята един от разработващите системата, представителят от DAPRA – Суреш Джагнатан.

Съгласно замисълът на учените, разработените алгоритми ще позволят на новата OS да се адаптира самостоятелно, без намесата на програмисти.