Червените точки в снимки от телескопа "Джeймс Уеб" се оказаха черни дупки

Червените точки в снимки от телескопа "Джeймс Уеб" се оказаха черни дупки

3 | 12.03.2024