Армията на САЩ разкри цялостна стратегия за климата, включваща мерки за намаляване на емисиите и изграждане на парк от електрически превозни средства през следващите години.

Те заявяват, че това ще им помогне да се изправят срещу нарастващата глобална заплаха от изменението на климата и ще подобри безопасността за войниците, които вече усещат последиците от затоплящото се земно кълбо.

Министерството на отбраната отдавна признава опасността от изменението на климата и важността от справянето с нея, наричайки я „множител на заплахите“, който ще изостри много от предизвикателствата, с които въоръжените сили трябва да се справят, и наскоро признава климатичните изменения като „екзистенциална заплаха ”, по която Министерството на отбраната трябва да действа. През октомври, Министерството на отбраната пусна анализ на риска за климата, който описва подробно тези рискове.

"Изправени сме пред всякакви заплахи в нашата работа, но малко от тях наистина заслужават да бъдат наречени екзистенциални. Изменението на климата прави света по-опасен и ние трябва да действаме", заяви тогава министърът на отбраната Лойд Остин.

Въпреки това, американската армия също допринася за този проблем. Ако се измери по този показател, американската армия ще бъде 47-ма по глобални въглеродни емисии спрямо останалите нации, изпреварвайки стотици страни по отношение на общите емисии.

Така че, ако Министерството на отбраната иска да се справи с изменението на климата (което вече им струва милиарди), то трябва да се обърне към собствения си принос към него.

Днешният план на американската армия твърди, че прави точно това. Специфичната цел е да се намалят емисиите до 50% от нивата от 2005 г. до 2032 г., като се понижават до нетни нулеви емисии до 2050 г. За да постигне това, армията ще предприеме няколко стъпки в своите операции за справяне с въздействията върху климата.

Стратегията за климата на армията очертава много аспекти на плана, разделени в три „линии на усилия“ – инсталации, придобивания и логистика и обучение.

Наред с подобренията на енергийната ефективност и микромрежовите системи във всички армейски инсталации, армията планира да електрифицира лекотоварните нетактически превозни средства до 2027 г. и всички нетактически превозни средства до 2035 г. Тя също така ще се съсредоточи върху укрепването на своята логистична и снабдителна система, за да бъде повече устойчиви на изменението на климата и за обучение на войници „да работят в свят с променен климат“. Обучението и развитието на лидерство ще включват теми за изменението на климата не по-късно от 2028 г.

Пентагонът заявява, че армията вече е започнала да намаляват потреблението и разходите за бензин в нетактическия си автопарк, като са се разделили с 18 000 превозни средства и са добавили 3 000 хибридни превозни средства само през последните три години. Това е спестило на армията 50 милиона долара и намалява емисиите на парникови газове на миля с 12%.

Електрификацията обаче няма да бъде ограничена до нетактически превозни средства. До 2035 г. армията възнамерява да въведе тактически превозни средства с хибридно задвижване с напълно електрически тактически превозни средства, които ще бъдат използвани до 2050 г. Тези превозни средства ще бъдат специално създадени за армейска служба, а армията също така ще разработи способността за зареждане, необходима за тяхното зареждане при тактическа употреба.

Снимка: Pikrepo

Виж ощеNVIDIA остана без Arm