Доктор Рамчан У е е ръководител на стратегическото планиране за LTE устройства в LG. Той е работил по Prada 3.0, Vu Series и G Series като ръководител на техническото планиране в LG. Преди да започне работа в LG, е член на екипите на Texas Instruments и Nokia. Специализира в разработката на микрочипове за обработка на 3D съдържание и DRAM.