Бизнес ангелът Хънтър Уолк има различни схващания за кино изживяването. Той не се дразни от зрителите, които използват мобилните си телефони и проверяват мейла и социалните си профили в най-интересните моменти, тъй като е един от тях. Именно неодобрението на останалите зрители в салоните стимулира идеята за нов вид салони. Те разполагат с Wi-Fi, по-силно осветление, контакти за зареждане на портативни устройства и среда, предполагаща общуване и коментари без нужда от шепот. Колкото и неприятно да звучи това, Хънтър споделя, че е готов да инвестира в подобен тип салони, като, разбира се, те остават изолирани от "нормалните" зрители.

Идеята на Уолк е срещната с масово неодобрение и, дори да бъде реализирана, със сигурност ще остане крайно нишова. Бихте ли гледали филми по подобен начин?