Въпреки че южната част на Атлантическия океан е доста отдалечена част на планетата, учените твърдят, че затоплянето в този регион може да окаже въздействие върху глобалния климат.

Десетилетия данни показват, че Антарктическото циркумполярно течение (ACC) - единственото океанско течение, което обгражда цялото земно кълбо - е започнало да тече по-бързо.

ACC обгръща Антарктида и е бариера между хладните субтропични води на север от нея и хладните води на юг, като помага да се поддържат ниски температури близо до замръзналия континент.

Субтропичните води над ACC са абсорбирали значителни количества топлина през последните няколко десетилетия. Всъщност над 90% от излишната топлина в атмосферата, създадена от парникови газове, се абсорбира и съхранява в океаните от 70-те години на миналия век.

Южният ледовит океан, през който преминава част от ACC, е погълнал особено големи количества от тази допълнителна атмосферна топлина. Учените са забелязали, че допълнителната топлина увеличава температурната разлика между двете зони на водата, която разделя течението, което я кара да тече с по-бърза скорост.

Изследването, публикувано в Nature Climate Change, използва спътници за данни и Argo, която е мрежа от плаващи роботизирани инструменти, които записват океанските условия като температура и соленост. В момента има 4000 плувки, разпръснати из световните океани, които събират данни.

Затоплящите глобални температури също се отразяват на преобладаващите западни ветрове и ги карат да захранват океанските вихри, които са по-малки кръгови водни течения в близост до ACC. Въпреки това тези ветрове играят по-малка роля в скоростта на потока на ACC, отколкото учените първоначално подозираха.

Между 2003 и 2019 г. ледената покривка на Антарктида губи средно 118 гигатона лед всяка година, което прави този континент един от най-бързо променящите се пейзажи на Земята. Затоплянето на океанските температури засилва топенето, което изпитват ледените покривки, защото размразяват основата на ледниците и засилват тяхното счупване.

Глобалните въздействия също са възможни, ако този регион продължи да се затопля необичайно бързо, тъй като всички океански течения действат като конвейерна лента, която циркулира топлината, хранителните вещества и въглерода около планетата.

Снимка: SOCCOM Project/ Melissa Miller

Виж още: Ето как Луната може да поддържа 8 млрд. души с кислород за 100 000 години