Вероятно единствената наука, позволяваща на хората да живеят в миналото и настоящето едновременно, е историята, а по-конкретно - археологията. Сега се възхищаваме и любуваме на предметите на хората от миналото, които най-често са оръдия на труда, глинени съдове, произведения на изкуството. А какво ли ще намерят археолозите на бъдещето в пластовете от нашата епоха? Точно този въпрос поставя проектът Future Fossils на студио BugHouse.

Проектът представя няколко циментови скулптури, в които ще разпознаете фотоапарати, водеокамери, грамофони, джойстик и друга техника, датираща от края на миналия век. Всички те са перфектно копие на оригинални устройства, но състарени визуално така, сякаш действително са прекарали няколко хилядолетия под земята.

Цената на "фосилите" е от 65$ до 495$. Вижте ги и вие!