На ръба на Слънчевата система има силова граница, където се сблъскват две космически сили. От едната страна е слънчевият вятър, постоянният поток от горещи, заредени частици, изтичащи от Слънцето със стотици мили в секунда. От другата страна са космическите ветрове, духащи с излъчването на милиарди близки звезди.

Въпреки че причинява от време на време затъмнения тук на Земята, слънчевият вятър всъщност върши доста добра работа, защитавайки нашата планета (и Слънчевата система) от най-суровото междузвездно излъчване. Тъй като вятърът излиза от Слънцето едновременно във всички посоки, той образува огромен защитен балон около Слънчевата система, който отблъсква около 70% от постъпващата радиация. Земният магнитен щит ни предпазва от голяма част от останалото.

Този балон е известен като хелиосферата и неговият ръб (наречен хелиопауза) маркира физическа граница, където свършва Слънчевата система и започва междузвездното пространство - но за разлика от повечето граници на Земята учените нямат представа колко голяма е или как изглежда тя.

Използвайки 10-годишни данни, уловени от спътника на Междузвездния граничен изследовател на НАСА, авторите на изследването проследяват частиците на слънчевия вятър, докато пътуват от Слънцето до ръба на Слънчевата система и обратно. От това време за пътуване екипът изчислява доколко вятърът е духал в дадена посока, преди да бъде отблъснат от междузвездното лъчение, което позволява на изследователите да картографират невидимите краища на Слънчевата система, подобно на начина, по който прилепите използват ехолокация за ориентир.

"Точно както прилепите изпращат сонарни импулси във всяка посока и използват връщащия се сигнал, за да създадат мисловна карта на заобикалящата ги среда, ние използвахме слънчевия вятър, който излиза във всички посоки, за да създадем карта на хелиосферата", обяснява Дан Райзенфелд, учен от Националната лаборатория Лос Аламос в Ню Мексико.

Както показва картата на екипа, хелиосферата не остава точно вярна на частта от името на "сферата"; бариерата около Слънчевата система е по-скоро подвижно-клатушкащо се петно, което е много по-тънко от едната страна, отколкото от другата.

Снимка: NASA

Виж още: Ако имате този iPhone, сърцето ви може да бъде изложено на риск