Данни, събрани от NASA, и показващи замърсяването на въздуха и предизвиканите от него смъртни случаи бяха обработени и изведени на карта, показваща нивата на фините прахови частици в различните страни в света. Понастоящем замърсяването на въздуха става причина за 2,1 милиона случаи на преждевременна смърт в света.

 

В блога си „Земна обсерватория“, от NASA показват нагледно върху картата разликите в замърсяването в зоните по света. Сравнени са нивата на замърсяване с прахове и сажди от 1 януари 1850 г. и 1 януари 2000 г., както и средният брой смъртни случаи на 1000 кв. километра годишно. Районите с най-замърсен въздух (и съответно най-много смъртни случаи) са Източен Китай, Европа и Северна Индия. Несъмнено причината е урбанизацията, причинила наслояването на все повече фини прахови частици. В синьо пък са обозначени районите, където замърсяването е намаляло, като южната част на САЩ.

 

Неприятните фини прахови частици вредят на здравето като причиняват проблеми със белите дробове и дишането, тъй като са достатъчно малки да бъдат вдишани. Те се изпускат от индустриални замърсители и естествени източници.