В сряда Европейският съюз обсъди строги регламенти за регулиране на използването на изкуствен интелект, задаващи правовата рамка, в която този тип иновации ще могат да бъдат прилагани в различните сфери.

Правовият проект ще постави ограничения за използването на изкуствен интелект в редица дейности, като самоуправляващи се автомобили, процес по кандидатстване и наемане на персонал, банково кредитиране, кандидатстване за училища и университети, оценяване на изпити. Още по-голямо внимание ще бъде обърнато и на интеграцията на изкуствен интелект във „високорискови“ области като правоприлагащите и съдебните системи, тъй като това потенциално би застрашило основните права и безопасността на хората. С изключение на целите на националната сигурност употребата на технологиите за лицево разпознаване в публични пространства ще бъде напълно забранена. Правилата ще засегнат както големите технологични компании, така и редица институции, които използват софтуера за медицински разработки, сключване на застрахователни полици и преценка на кредитоспособността. Регламентите на Европейския съюз ще изискват от компаниите, предоставящи изкуствен интелект в зони с висок риск, да предоставят на регулаторите доказателства за безопасност, като методика при вземане на решения, оценки на риска и документация, гарантиращи човешки надзор върху системите. Нарушителите на новите разпоредби могат да бъдат изправени пред глоби до 6% от глобалните продажби. Предстои да видим какъв ще е ефектът от прилагането на тези разпоредби и дали последиците ще са с положителен характер, или ще са едно от множеството затруднения, пред които се изправят технологичните компании.

Снимки: Unsplash

Виж още: Европейската комисия ще решава съдбата на изкуствения интелект