Свикнали сме Европейската комисия да произнася становища по въпроси от най-различно естество, съответно беше въпрос на време да бъде повдигната темата относно изкуствения интелект.

Това, което предстои, е да бъдат представени нов набор от разпоредби относно продуктите, които са базирани на AI, като се очаква някои от тях да бъдат изрично забранени, а други да бъдат подложени на проверка, преди разработчиците да могат да ги предоставят на широката публика. Основният аргумент за тези разпоредби както винаги е идеята да се ограничат онези технологии, които са „противоречащи на ценностите на Съюза или нарушаващи основните права“. Специално внимание ще бъде обърнато на системи, задвижвани от AI и участващи в „високорискови“ области като например лицевото разпознаване. Според експертите подобен тип регулации са явно насочени към технологичните компании от голям и среден тип, което им начертава едно неясно бъдеще в рамките на Европейския съюз. Европейската комисия също не дава краен срок за въвеждане на законодателните разпоредби, като единствено е посочена годината 2021. Въпреки че в други райони - като например САЩ и Азия - такива ограничения не съществуват, действията на ЕС не са особена изненада. През последните няколко години са провеждани множество изследвания и проучвания, включително добре познатата “Бяла книга за изкуствения интелект”.  

Снимки: Unsplash

Виж още: Особености на автомобилните вкусове в Европа. С коя страна си приличаме най-много?