Проблемът с изпълняването на команди от страна на роботи е, че те не схващат контекста. Така например, ако им кажете „Вземи го от масата“, те няма да схванат за какво говорите и кое точно трябва да вземат. Сега екип от Масачузетския университет работи по система на име ComText, която помага на роботите да разбират командите в конкретния контекст, в който са зададени.

Учените искат да обучат системата и съответно роботите, с които тя работи, да разбират концепцията за епизодична памет – да помнят детайли за различни обекти, включително тяхното местоположение, вид и кой е собственикът им. Така, ако предварително уведомим робота си, че „оставям тук кутията с обяда ми“, той ще разбере какво трябва да направи, когато по-късно го помолим да ни донесе храна.

ComText е тествана към момента само с робота Baxter, който разбира командите през около 90% от времето. Системата обаче е много обещаваща и може да бъде ключова за автономните роботи на бъдещето, които ще разбират много по-добре какво се иска от тях – и начина, по който им говорим, ще напомня много повече на начина, по който говорим помежду си.