Ако в света има военна дивизия, която можем да наречем „отбора на лудите учени“, то това е DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – изследователският клон на американската армия. През март 2016 г. те обявиха програмата си Targeted Neuroplasticity Training, или TNT. Целта й е да изследва разнообразните безопасни методи за невростимулация за активиране на синаптична гъвкавост. На практика това представлява способността на мозъка ни да променя връзките (синапсите) между невроните в него, което всъщност е основно изискване, за да можем да учим нови неща. DARPA се надява да надгради над това наше умения чрез подлагане на нервната ни система на специален тренировъчен режим, който да позволи на мозъка ни да учи по-бързо. За целта те ще използват малък микрочип, имплантиран в основата на врата. В идеалния случай крайният резултат от цялата схема би бил учене чрез „ъплоудване“ на информация в мозъка.

Концептуално изображение на експеримента. ФОТО: DARPA

Да вземем за пример ученето на чужд език. Вместо дълги периоди на постоянно четене, езикови упражнения и т.н. новият метод ще позволи на практика да „свалим“ директно знанието, след като сме „включили“ мозъка си в подходящо за това високовъзприемчиво невропластично състояние. Да, подобен тип развитие на човешкия ум ще е полезен за всеки от нас, но съвсем очаквано заради спецификата на работа на DARPA в момента изследванията са насочени основно към военни операции. Т.е. методът би могъл да се използва за светкавично обучение при военни мисии, чийто успех зависи от точно определена времева рамка.

По програмата TNT на DARPA в момента се финансират 8 проекта в 7 различни институции. Всеки от тях е част от координираните усилия на първоначалното изследване на учените на DARPA за по-добро разбиране на гъвкавостта на мозъка. И последният етап на всеки от проектите са човешки тестове. Засега те още са в първия си етап на развитие – разбиране на невронните механизми, които позволяват невростимулацията да влияе на гъвкавостта на мозъка. Втората част от програмите ще приложи наученото в създаване на различни тестови упражнения.

За да се подсигури практическата цел на общата работа на програмата, в екипите са включени: лингвистични специалисти, анализатори на човешкия интелект, множество треньори, които обучават целия персонал и подобряват обучителната платформа за предстоящите обучения на военен персонал. Специален отдел от изследователи пък ще са натоварени със следене на ефикасността на новия метод в сравнение с традиционно учене. Освен това те ще разглеждат и етичността на това подобрено учене чрез невростимулация и начините за избягване на предвидени и непредвидени странични ефекти и потенциални рискове.

Ако програмата TNT е успешна, след няколко десетилетия този нов, ултрабърз метод на учене чрез „качване“ на информация директно в мозъка ни ще доведе до нова еволюция на човешкото мислене за всички.

Оцени:
Рейтинг: 5
Тагове:
Още от HiEnd

7 странни персонални превозни средства

41 | 18.03.2018