Да се вгледаш в тялото много навътре – в самите му клетки – не е толкова лесно, а всъщност е ценно, тъй като лекарите придобиват по-ясна представа за това как действат дадени заболявания. Начинът на реакция на клетките е най-важното, а скенерите, кръвните изследвания под микроскоп и другите методи за диагностика не дават достатъчно детайлна представа за нещата. Увреждането в клетките при болести и начинът, по който те се борят с тях биха дали идея за това от какво има нужда човекът, за да оздравее. Затова учени от института Алън са се насочили към подкрепата на изкуствения интелект. Така се случват първите завършени 3D модели на човешка клетка, показващи всичките й различни частици и структури и начинът, по който работят заедно.

Създаденият модел представлява типичните човешки плурипотентни стволови клетки (hiPSCs) и как биха изглеждали те в различни състояния. Изкуственият интелект е обучен чрез база данни от детайлни скенери на хиляди клетки, а също и на клетки на болести като рак. Моделите, създадени от ИИ, показват как организмът на клетката работи в различни ситуации и каква е ролята на всеки компонент. Създадени са и модели, които показват вероятности за изменения на клетката спрямо нейното разположение и въздействията върху нея. Моделите ще се ползват от лекари и учени, за да разследват по-лесно ефектите на рака и други заболявания върху клетките. Това би спомогнало за изготвяне на персонализирано лечение за всеки пациент спрямо реакцията на клетките на дадената болест.