Повечето инструменти за редактиране на снимки не се справят особено добре с поправянето на изображения – мнозинството от тях ползват съседните пиксели, за да попълнят липсващото. Те обаче не успяват да разберат кое е точно това, което липсва. NVIDIA са открили решение за това – те са разработили система с дълбоко обучение, която възстановява увредените снимки, определяйки с голяма точност какво липсва от изтритите или празни части.

Предишните опити за създаването на изкуствен интелект, който да запълва липсващи участъци от изображения, бяха ограничени до работа в средата на снимката и не се справяха добре с по-голям размер изображения. Изкуственият интелект на NVIDIA използват подход, наречен „частична конволюция“, който успява да съгради липсващите пиксели на изображението, постигайки реалистични резултати, близки до оригинала. Дори системата да не е наясно какво точно липсва, това не личи във финалния резултат. Изкуственият интелект е обучен чрез генериране на десетки хиляди вариации на „липси“ в изображения, които е трябвало да реконструира.