Много птици и бозайници издават звукови сигнали, предупреждавайки останалите от своя вид, когато е налице приближаваща опасност. Някои дори използват отделни сигнали за типа хищник, който дебне, но най-често животните променят височината или честотата на звука в зависимост от угрозата и разстоянието до нея. За удивление на всички в научните среди наскоро бе открита такава способност и у китайските восъчни пчелиApis cerana.

 

Джеймс Ние и неговите колеги са открили наличието на сложни сигнали в този вид социални насекоми. По принцип този начин на комуникация е открит преди няколко години в европейските медоносни пчели A.mellifera, които се предупреждават една друга за опасностите, когато например видят паяк на цвета. Приближавайки главите си една до друга, те започват да вибрират бързо, което означава „тук е опасно“.

Учените са се запитали – може ли този тип сигнали да бъде по-сложен и да указва различните видове хищници. С тази цел те са изследвали китайските пчели, които в естествени условия се сблъскват с множество заплахи и опасности, най-вече с хищните оси, включително и най-големите в света – Vespa mandarinia, размахът на крилата на които достига до 7 см. На полевите тестове биолозите са използвали мрежи, благодарение на които опитните пчели са могли да се сблъскват само с малки или само с големи оси. И действително – когато пчелата, срещнала се с осата и преживяла тази среща, се върне в своя рояк, тя издава предупреждаващи вибриращи сигнали, височината на които се определя от размерите на хищното насекомо (на видеото по-долу тази пчела е отбелязана с червено). Този вибриращ „танц на смъртта“ кара другите пчели, които в това време предават информация за наличието на храна, да прекратят своето движение, вслушвайки се във важната информация.