„Еластичната ера“ ще предизвика огромна трансформация в сателитните комуникации и ще допринесе за преодоляване на цифровото разделение, според глобалната сателитна компания Gilat. Тя се отнася до следващо поколение сателитна технология, която се развива за съзвездия с много орбити, които включват съзвездия с негеостационарна орбита (NGSO), сателити с много висока производителност (VHTS), както и традиционните сателити на геостационарна орбита (GEO). Тази нова ера ще даде възможност за повсеместна свързаност за фиксирани и мобилни станции 5G и IoT и ще изисква иновации, за да осигури необходимата по-висока производителност, по-голяма гъвкавост и мрежова организация между Земята и Космоса.

Еластичната ера ще фокусира по-точно и по-ефективно ресурсите върху действителните потребности с минимални разходи. Благодарение на тази трансформация ще има възможност за създаване на постепенна, но дълбока промяна в цифровия свят, която ще повлияе на всички аспекти на ежедневието – от здравеопазването до образованието, банковото дело и социалната свързаност. Значително по-големият честотен ресурс, намалената цена на услугата и обещанието за подобрена латентност дават възможност за нови пазари, включително 5G, видеоконферентни връзки, телемедицина, задачи с интензивни изчисления, IoT, банкиране, търговия и други облачни приложения. Това е като допълнение към нови измерения на по-традиционните бизнеси като морския транспорт, търговската авиация, образованието, медийните услуги, както и към държавното управление.

„Еластичната ера трябва да бъде възприета както от сателитните оператори, така и от доставчиците на наземни сегменти“, коментира Дорит Орен, директор „Маркетинг на продуктите“ в Gilat Sattelite Networks. „Това ново измерение ще увеличи достъпа, за да позволи по-доброто преодоляване на цифровото разделение, ще поддържа приложения с интензивно използване на честотна лента като например тези, използвани на круизни кораби, широкофюзелажни пътнически самолети, 5G клетъчен пренос и агрегиране на IoT. Еластичната ера ще даде възможност за ниска латентност на приложения в реално време, които ще разкрият нови пазарни възможности, където сателитната комуникация преди е била невъзможна или е била търговско предизвикателство. В допълнение на това новите стандарти, интегриращи сателитния канал с наземна комуникация, ще осигурят допълнителна гъвкавост и ще подобрят използването на всички мрежови активи за стимулиране на свързания свят“, добави тя.

Свързаността в еластичната ера изисква огромно увеличение на скоростта. Така фокусът на дискусиите в сектора се измества от изискването за мегабити в секунда към гигабити в секунда. Интернет вече не е основно доставчик на съдържание, а платформа за значителен обмен на данни, изискваща висока честотна лента. Следващото поколение VSAT трябва да бъдат проектирани да обслужват с максимална ефективност и интензивни приложения.

„В отговор на тази необходимост Gilat вече пусна семейството Aquarius, VSAT от следващо поколение, за да отговори на еластичния характер на бъдещото интензивно използване на приложения за данни и медии. Aquarius надгражда дългогодишния опит и патентовани технологии на Gilat и дава възможност за над 2 гигабита на конкурентни скорости и по-бързи пакети в секунда, за да обслужват приложения, които имат нужда от честотна лента, каквито са необходими за 5G свързаност“, обясни Дорит Орен.

Снимки: shutterstock