На повърхността на Луната има заледена вода и това вече е потвърдено от екип учени от NASA. Според тях това ще подпомогне изключително много бъдещите мисии с хора там и потенциалното заселване. За анализа са използвани данни от инструмента Moon Mineralogy Mapper (M3), разположен на индийския космически апарат Chandrayaan-1. Чрез него е открит ледът, разположен на полюсите на Луната в зони, перманентно попадащи в сянка и неизлизащи на Слънце. Въпреки че се подозираше за наличието му, това е първият път, когато са открити истински „научни доказателства“ за присъствието му на естествения ни спътник.

Според публикуваното изследване молекулите на леда на Луната абсорбират инфрачервена светлина, нещо типично за замръзналата вода. Данните от М3 показват, че ледът е разположен по-нарядко на северния полюс и по-гъсто и концентрирано на южния. Формирането на леда вероятно се е получило от непрекъснато поддържаните -157 градуса по Целзий на повърхността на Луната. Тези формации ще трябва да бъдат допълнително изследвани, но към момента няма потвърдена мисия за това, след прекратяването на Resource Prospector - мисията на NASA, която щеше да изпрати луноход, който да вземе проби от леда и от почвата.