Изследователи от Европа и Русия представиха нов и оригинален начин за това, как може да открием „зелен“ живот на екзопланетите, разположени относително близо до Земята. За присъствието на такъв може да ни помогне разликата в поляризацията на видимото и инфрачервеното излъчване на светлината, отразена от планетата.

 

Пигментите, съдържащи се в листата на растенията, поляризират лъчите на видимата светлина, отразяваща се в тях. Топлинното излъчване също се отразява в дадения случай, макар и почти да не се поляризира. Сравнявайки степента на поляризация на видимото и топлинното излъчване, учените ще могат да разберат има ли живот на дадената екзопланета. 

Наистина концепцията не е универсална и позволява търсене на живот само на най-близките до нас планети. Такава може да бъде планетата Alpha Centauri Bb, намираща се в системата Алфа Кентавър, макар че на нея едва ли може да има живот заради близкaтa й орбита до звездата. Учените се надяват скоро да бъдат открити други екзопланети в т.нар. обитаема зона, намиращи се на сравнително близко разстояние до Земята, така че новият метод да покаже своите предимства.

Откриха колосална по размери структура във Вселената