Високотехнологични пътища ще улесняват шофьорите в Холандия с помощта на светлина, енергия и пътни знаци. Проектът, носещ името The Smart Highway, ще бъде осъществен до средата на 2013 година. Иновативната магистрала комбинира светещи в тъмното настилки, интерактивно осветление, както и индукционно платно за електрически автомобили. Всички тези компоненти ще работят заедно и ще се променят спрямо условията на средата, за да улеснят водачите.

Светещите настилки, които ще бъдат поставени, са изключително интересни. Те елиминират нуждата от допълнително осветление в тъмна среда. Специалното покритие се зарежда от слънчевата светлина през деня и може да осветява пътя до 10 часа след залеза. Друг използван материал ще е така наречената динамична боя, която се променя в зависимост от условията и може да предупреди шофьорите за евентуална опасност – например при ниски температури и хлъзгава настилка на платното се появяват изображения на ледени кристали.