Според нов доклад на The Guardian 95% от електричеството в Уругвай е генерирано от възобновяеми източници на енергия. Държавата разчита на разнообразни технологии – слънчева енергия, ветрогенератори, енергия от вода и биомаса. Тези съоръжения представляват 55% от източниците на електрическа енергия в страната. За сравнение, средната стройност в световен мащаб е 12%.

Най-впечатляващият аспект на постижението е краткото време, в което електрическата индустрия в страната се е преобразила. Драстичните промени са настъпили в последните 7 години, след въвеждането на нов закон за произвеждането на енергия. Противно на някои предварителни очаквания, бързото преминаване към възобновяеми източници на енергия не е довело до повишаване на цените на електроенергията. Дори напротив, сега те са значително по-ниски.

Знаете ли, че до 5 години 26% от енергията в световен мащаб ще идва от възобновяеми източници?