Тим Кук продължава да бъде в обтегнати отношения с някои от акционерите на Apple. Наскоро един от тях настоя компанията да бъде по-прозрачна относно екологичните си инициативи, смятайки, че Кук им отделя твърде много внимание на фона на възвращаемостта на инвестициите.

Разбира се, става въпрос за малцинство в рамките на борда. Тим Кук направи официално изявление, в което сподели, че Apple продължава да се стреми да спре да използва невъзобновяеми източници на енергия напълно. Към момента около 75% от енергията, използвана от компанията, идва от възобновяеми източници. Както обикновено, Кук е директен:

"Ако очаквате да правя всичко само заради възвращаемостта на инвестициите, може би е по-добре да продадете акциите си"

А прочетохте ли мнението на Кук за придобиването на Motorola от Lenovo?