Според документи на френското вътрешно правителство страната планира да забрани услугата за криптиране Tor, както и съществуването на обществени Wi-Fi мрежи. По информация от публикуваните от Le Monde документи, двете мерки имат за цел предотвратяване на терористични атаки и откриването на свързани с тях индивиди. Предложената забрана на услугата за криптиране Tor цели да елиминира анонимния канал за комуникация, който може да бъде използват от престъпници. Въпреки че има лоша репутация заради употребата си за детска порнография и незаконна търговия, услугата се използва от все повече потребители с цел анонимност и сигурност на личните данни.

Забраната на публични Wi-Fi мрежи е обоснована с факта, че органите на властта трудно могат да идентифицират всички потребители, свързани с нея. Не е ясно как ще бъде наложена забраната върху безплатните отключени мрежи, нито дали тя не нарушава конституцията на страната.

А разбрахте ли, че Франция иска да стимулира развитието на ултраевтина електрическа кола?