Във времена на резки и често неочаквани промени различните индустрии имат нужда да се развиват и адаптират спрямо новите условия на постоянно нарастващи изисквания и повишено потребление на енергия. За целта е нужен и по-ефективен начин за управление на активите и енергията, разбира се. И независимо дали става дума за производство на храни и напитки, строеж на сгради или добивна промишленост, ефективността е по-важна от всякога! Именно ефективността е крайната цел на ABB Ability Energy and Asset Manager – съвременно дигитално решение, което събира управлението на енергията и активите в лесен за разбиране и работа екран. На него може да откриете начини да сведете до минимум разходите и рисковете, като същевременно увеличите максимално производителността и безопасността на извършваната дейност във вашето предприятие.

Всичко това може да се случи и отдалечено, напълно дигитално, в реално време и във всеки един момент. Супер, нали? Основният плюс (особено покрай нарастващите сметки за електричество) е намаленият разход на енергия. Системата може да идентифицира неподозирано източване на енергия и да премахне преразхода и загубата, както и да прогнозира енергийните нужди въз основа на различни променливи. Всичко това води до 30% увеличение на ефикасността и по-ниски крайни разходи. Приложението дава изключително ценна информация за потреблението на енергия, при това без да се налага да се правят излишни измервания на всеки уред в предприятието или офис сградата.

ABB Ability Energy and Asset Manager прави и поддръжката на оборудването далеч по-лесна, като предоставя в реално време данни за „здравето“ му. Това дава възможност за подмяна или ремонт на неефективно или повредено оборудване, преди то да се е превърнало в далеч по-голям проблем и да изисква непланирана поддръжка. Накратко приложението има способността да оптимизира електроразпределителната система на вашите обекти, а това води до по-висока производителност и по-ниски сметки за електроенергия. Интуитивният и гъвкав дизайн на ABB Ability Energy and Asset Manager гарантира широка достъпност, лесна работа и ясно представена информация. Възможна е и интеграцията с устройства с ниско до средно напрежение, както и с водно, газово или отоплително оборудване. Приложението е готово за употреба веднага (с предварително дефинирани функции, без необходимост от допълнителни инженерни усилия) и дава възможност за вземане на по-информирани стратегически решения. За да намалите разходите си – сега и веднага!

Снимка: ABB