Apple е възстановила на ирландското правителство 14.3 млрд. долара, спазвайки нареждането на Европейската комисия, която отсъди, че щатската компания трябва да върне тази сума, тъй като е получавала неразрешени от правилата на ЕС данъчни отстъпки в Ирландия в продължение на години.

Ирландското финансово министерство посочва, че плащането е „значително събитие”, въпреки че Дъблин настоява, че Apple не са се ползвали от специално данъчно третиране.

През 2016 г. ЕК отсъди, че щатската компания е плащала ефективен данък в Ирландия в размер под 1%, което се води неразрешена държавна помощ. Apple обжалва решението. Ирландското правителство също не бе съгласно с виждането на Комисията. Въпреки това като държава - членка на ЕС, тя прие решението.

Европейската комисия инициира съдебно дело срещу Ирландия през миналата година поради забавянето във възстановяването на избегнатите данъци. Делото ще бъде спряно, след като вече има осъществено плащане.

Процесът по възстановяване на средствата започна през май, като са платени 13.1 млрд. евро избегнати данъци и лихви в размер на 1.2 млрд. евро - сума, еквивалентна на здравния бюджет на Ирландия за година.

Парите ще се съхраняват в специална сметка, докато обжалването на Apple е в ход.

Apple е една от няколкото щатски технологични компании, които базираха европейските си операции в Ирландия главно поради ниските данъчни ставки. Facebook, Twitter и Google също имат значително присъствие в Дъблин.

Според финансовото ведомство на Ирландия, докато казусът бъде напълно разрешен от европейските съдилища, ще минат още няколко години.