Въпреки че е една от малките държави, Коста Рика работи здраво в насока преминаване изцяло към чиста енергия. През 2015 г. 100% от електричеството в страната бе осигурявано от възобновяеми енергийни източници, а през 2016 в продължение на 271 е захранвала нуждите си с различни източници, но не и с изкопаеми горива. Сега стана ясно, че Коста Рика е прекарала цели 300 поредни дни, използвайки само хидро, вятърна, геотермална, соларна енергия, както и енергия от биомаса. Постижението отговаря на поставените от правителството цели за това държавата да заличи наличието на въглероди в атмосферата до 2021 година - срок, който бе поставен преди над 10 години.

Според данни от Електрическия институт в Коста Рика (ICE) до края на 2017 година използването на чиста енергия ще продължи без прекъсване, както и ще се извършат подобрения в различните електроцентрали, генериращи тази енергия. Всъщност фактът, че става дума за малка държава, спомага за това целите спрямо използването само на възобновяема енергия да се постигнат много по-лесно, отколкото в Китай, да речем. В Коста Рика има и много природни ресурси – хидроенергия и геотермални реурси. Държавниците там също така не са инвестирали в изкопаеми горива, което освобождава възможности за влагане на средства в друг вид енергия. Към момента Коста Рика остава страната, държаща рекорда за най-много дни, прекарани на възобновяема и чиста енергия.