Драмата с италианския лайнер "Коста Конкордия" край остров Джилиж става все по-голяма с нарастването на броя на жертвите от корабокрушението. Междувременно беше разпространена снимка на злополучния плавателен съд, направена от Космоса. Фотографията е заснета от апарата WorldView-1 на компанията DigitalGlobe.
На снимката ясно се вижда лежащия на едната си страна лайнер. Забелязва се също защитната преграда, направена за предпазване на крайбрежието от евентуално изтичане на гориво.