Разработката на широкообхватни устройства за носене, които нямат нужда от мощно захранване, е една от главните цели на учените по целия свят в момента. В Кейс Уестърн Резърв, университет в Охайо, САЩ, са създали изключително тънки предаватели, покриващи ушното тъпанче, които играят ролята на слухов апарат. Те могат да предават и получават сигнали на радиочестоти дори по-фини от тези, които улавя здравото ухо. Устройството е и 100 000 пъти по-тънко от човешкото тъпанче и улавя много по-широк спектър от звуци от други подобни технологии.

Изследването вече е публикувано, а прототипът на малкия вибриращ сензор е наистина впечатляващ – той засича честоти до 120 MHz. Датчикът в момента е самостоятелен, т.е. няма истински слухов апарат, в който да бъде инсталиран, но именно неговата поява ще промени и този тип устройства, като ги разработи в по-футуристичен (и със сигурност минималистичен) вид.