Днес BlackBerry публикува своя финансов доклад за последните три месеца. Той показва, че продажбите на софтуер и професионалните услуги на компанията са намалели с 4.7 процента на годишна база, което е обща стойност от 101 милиона щатски долара. В резултат на това компанията не е оправдала очакванията на анализаторите за приходи.

Цената на акциите на компанията са намалели с над 12 процента. В действителност компанията е на печалба заради изплащането на 940 милиона щатски долара от страна Qualcomm за уреждане лицензионни възнаграждения.

През 2016 г. BlackBerry напълно прехвърлили производството си на телефони на китайската TCL. Оттогава приходите от продажби на телефони се сринаха на обща стойност от 37 милиона долара за тримесечието, приключващо на 31 май, в сравнение със 152 милиона за предходната година.

Притеснително за BlackBerry е, че ръководните кадри на компанията не правят почти нищо, за да вдъхнат доверие в жизнеспособността на дружеството.