Изкуствен интелект, разработен от японски учени, мина успешно стандартизиран тест за кандидатстване в университет. Шансовете на софтуера за прием в учебното заведение са 80%. Изкуственият интелект е положил тест, обхващащ различни дисциплини, а резултатът му е бил 511 точки от общо 950. Средният резултат за страната е 416 точки. С резултат над средния, софтуерът има достатъчно знания, за да бъде приет в 441 частни и 33 национални университета в Япония.

Това не е първия подобен опит – изкуственият интелект, който се разработва от 2011 г. до днес е минавал теста и преди, но никога с резултат над средния. Най-лесни за софтуера са били въпросите по математика и история, които изискват изчисления или знание на конкретни факти. Най-голямо предизвикателство все още са въпросите, свързани с физика, тъй като те изискват повече логическо мислене и интерпретация на сложни езикови конструкции. Програмата, която носи името Todai Robot Project, продължава, а учените планират да създадат изкуствен интелект, който да успее да влезе в Университета в Токио, наричан още японския Харвард до 2021 г.

Знаете ли, че програмата на Google за искуствен интелект работи съвместно с Оксфорд?