Физици от Ливърморската национална лаборатория в САЩ предложиха нова теория за причините, поради които тъмната материя все още не е открита в нито един от опитите и експериментите, правени на Земята. Учените смятат, че тъмната материя може би се състои от композитни електрически неутрални частици, подложени на неизвестна по-рано форма на силно взаимодействие. Учените са нарекли тези частици „скрити“.

 

 

Своите твърдения учените подкрепят с теоретични разчети и компютърни модели, създадени чрез суперкомпютъра Vulcan, с който разполага лабораторията. Според учените в присъствието на свръхвисоки температури, каквито са били скоро след Големия взрив, частиците тъмна материя са се държели аналогично на кварките в неутрона, които са с електрически заряд и реагират с всички частици.
Наличието на тези взаимодействия в ранните етапи от развитието на Вселената е много важно за нас, тъй като съотношението на количеството на обикновена и тъмна материя в съвременната Вселена говори за това, че в охлаждането между тях би трябвало да съществува някакъв баланс“, казва Павлос Вранас – един от авторите на теорията.

 

При ниски температури те образуват електрически неутрални композитни частици. Но за разлика от неутроните „скритите“ частици са свързани между себе си с неизвестна форма на силно взаимодействие – някаква „тъмна хромодинамика“. Затова Вселената, макар и да се състои от 83% тъмна материя, е такава, каквато я виждаме, като самата тъмна материя е неоткриваема заради това, че не взаимодейства по никакъв начин с електромагнетизма и другите силни или слаби въздействия на обикновената материя. Тъмната материя може да бъде открита и наблюдавана единствено чрез гравитационното въздействие, благодарение на което галактиките и галактическите клъстъри се движат именно така, както се случва в реалността в момента. Въпреки че скритите частици са стабилни както протоните, те пораждат много други частици, които се разпадат скоро след появата си. А последните могат да имат сумарен електрически заряд. И макар че тези частици, появили се във Вселената по естествен начин, отдавна да са изчезнали, то ние можем да повторим този процес в Големия адронен колайдер, твърдят учените. 

На снимката по-горе е изобразена триизмерна реконструкция на разпределението на тъмната материя във Вселената, получена след обработка на данните за гравитационното изкривяване.