Според нов труд, публикуван в Physics Letters B, адронният ускорител в ЦЕРН може да засича миниатюрни черни дупки. Сам по себе си този факт е изумителен, но ако се потвърди, от него може да се развие нещо феноменално.

Едно от обясненията за наличието на тъмната материя са микро черни дупки. Необходимо е обаче огромно количество енергия – пряко зависимо от измеренията на Вселената. От друга страна Струнната теория предлага, че в нашия свят съществуват десет измерения. Ако тя е вярна, енергията, необходима за създаване на микро черна дупка, би била достатъчно малка за адронния ускорител на ЦЕРН.

Подобно откритие би открило нови хоризонти за човечеството. Изкривяване на време-пространството, пътуване през други измерения, изследване на паралелни вселени и задълбочено изследване на черни дупки са само няколко примера. Дали хипотезата ще се потвърди, когато ускорителят достигне енергийния си капацитет, или амбициозните физици ще трябва да търсят друго чудотворно откритие? Няма как да разберем, докато не минат тестовете на новата теория.