За да получи точно триизмерно изображение на горските райони, NASA ще използва GEDI – едно от лазерните устройства на МКС. Планът на агенцията цели да установи количеството въглерод в горите.

Според Ралд Дюбая, главен изследовател на GEDI в Университета в Мериленд:

„Един от най-некоректно изчислените компоненти от въглеродния цикъл е съотношението между залесяване и нарушаване на горите. GEDI ще помогне на учените да запълнят това уравнение, като разкрие вертикалната структура на горите – информация, която няма как да получим със задоволителна точност по друг начин.“

GEDI е съкращение за Global Ecosystem Dynamics Investigation, или Изследване на глобалните екологични динамики. Използваната технология изпраща лазерни импулси към повърхността на Земята, откъдето отскачат и се връщат на МКС. С 16 милиарда пулса годишно NASA ще има информация за височината на короната на всяко дърво с грешка до метър, както и гъстотата ѝ с приблизителна точност. GEDI все още е в разработка и се очаква да започне работа през 2018 г.

 

Тагове: