Нов вътрешен одит на NASA показа, че Космическата агенция има сериозен проблем пред себе си. Недостиг на скафандри за астронавтите си и невъзможност за производството на нови в близките няколко години. Последното твърдение е особено учудващо, като се вземе под внимание фактът, че от 2007 г. насам агенцията е вложила близо 200 млн. долара в създаването на скафандри.

Във всеки случай, проблемът е сериозен и не е свързан само с потенциална пречка пред бъдещите пилотирани мисии в дълбокия космос, каквато е Orion например. В момента само ограничено количество от скафандрите, определени първоначално за ползване от астронавтите на Международната космическа станция (ISS) са напълно функциониращи - 11 от общо 18 имат функциониращи поддържащи системи, като само 4 от тях всъщност се намират в ISS. И истината е, че броят им вероятно няма да бъде достатъчен за успешното завършване на мисията на ISS, насрочено за 2024 г. 

Дори скоростно да бъдат произведени скафандри за астронавтите на ISS, остава проблемът със създаването на космически костюми, подходящи за разнообразен тип атмосферни и други влияния, които да предпазват адекватно бъдещите изследователи на Луната или Марс. Известно е, че за да бъде постигнато това, NASA финансира цели 3 програми, свързани с разработването на скафандри. Одитът обаче твърди, че част от средствата за тези програми са били "неадекватно изхарчени". Като пример се дава периодът 2011-2016 г., през който 80 млн. долара са вложени във вече нефункциониращата програма Constellation - стар план на NASA за завръщане на Луната, който фактически беше хвърлен в кофата още през 2010 г. "Под огромен въпрос е решението на NASA да продължи да финансира производител, свързан с програмата Constellation след спирането на тази програма.", пише в одита.