Почти 90 процента от клиповете в YouTube не достигат дори 1000 гледания

Почти 90 процента от клиповете в YouTube не достигат дори 1000 гледания

0 | 11.08.2020