Серията Galaxy S24 може да поддържа Ultra HDR стандарта

Серията Galaxy S24 може да поддържа Ultra HDR стандарта

10 | 29.10.2023