Diablo 2 Resurrected без поддръжка на ултрашироки монитори, защото чупят играта

Diablo 2 Resurrected без поддръжка на ултрашироки монитори, защото чупят играта

0 | 10.09.2021